Abstracts

Foto: Thor Østbye
Foto: Thor Østbye

Det er nå mulig å sende inn Abstracts til CAPA 2022- symposiet. Frist; 19. april.

Har du spørsmål kontakter du Tor Erik H. Nyquist, leder av organisasjonskomiteen for CAPA 2022; torerik.nyquist@bhss.no

Abstracts

Selv om vi måtte kansellere CAPA 2020 på grunn av den globale pandemien, gjennomførte vi målet med å publisere en spesialutgave «state of the art» om forskning for å fremme deltakelse for alle, uansett forutsetninger. Ved å engasjere «keynote speakers» og andre med aksepterte sammendrag til å skrive artikler, ble spasialnummeret en realitet, redigert av Christine Imms, Anna Ullenhag og Reidun Jahnsen. Spesialnummeret ble utgitt av tidsskriftet, Disability & Rehabilitation, tidlig på nettet i 2021, og fullt publisert 2022.

Med CAPA 2022 planlegger vi igjen å samles i den fantastiske norske fjellheimen. Målet er å utvikle internasjonal innsats for å fremme deltakelse for alle, uansett forutsetninger. Vi ønsker å utvide arbeidet fra CPAPA 2020 fra å identifisere magien ved deltakelse, til nå å dele og diskutere perspektivene og lærdommene fra dette arbeidet – for praksis og fremtidig forskning, både på individ- og samfunnsnivå. Vårt spørsmål er hvordan vi kan endre fokus fra å «fange magien» til å «dele magien med alle».....

Abstrakt innlevering for CAPA 2022-symposiet er nå åpent. Innsendingsfrist er 19. april 2022.

Les retningslinjene for innsending av sammendrag nedenfor før du starter innsendingen.

Sammendragene vurderes og velges ut av den vitenskapelige programkomiteen for CAPA 2022. Aksepterte vitenskapelige presentasjoner tildeles enten muntlig eller poster- presentasjon (beskrivelse nedenfor). Varsel om utfallet kommer innen 6. mai 2022. Det forventes at presentatøren deltar på symposiet og er en av forfatterne.

Vitenskapelige presentasjoner

Muntlig presentasjon – En ti minutters muntlig presentasjon holdt under en av parallellsesjonene "Free Paper" under symposiet.

Scientific Poster – Posterpresentasjonen skal sendes inn i 2 formater: en tradisjonell papirposter, 90x120 cm – portrett (som skal vises på en oppslagstavle), samt en ePoster som er en elektronisk vutgave av den tradisjonelle papirversjonen i PowerPoint- og PDF-format.

Instruksjon for innsending av abstract:

Bruk det elektroniske skjemaet under.

 • Tittel: Maksimalt 20 ord
 • Forfatteres navn og arbeidssted
 • Sammendrag tekst: maksimalt 300 ord (blir kikke vurdert hvis dette overskrides)
 • Bruk overskriftene: Mål, Metode, Resultater, Konklusjon
 • Tabeller, grafikk og referanser skal ikke benyttes
 • Velg det emnet der sammendraget ditt passer best inn:
  • Intervensjoner for å fremme deltakelse
  • Deltakelse i livsløpsperspektiv
  • Likeverdig tilgang til muligheter for deltakelse
  • Tilnærminger på individ- og systemnivå
 • Skriv inn forfatterdetaljene
 • Velg den forfatteren som skal presentere og som må delta på konferansen
 • Bruk avmerkingsboksene og angi om du vil ha muntlig eller posterpresentasjon.   Komiteen avgjør presentasjonsform. Bekreft at presentasjonen ikke er publisert andre steder.

Kontaktpersoner

Tor Erik Nyquist
Tor Erik Nyquist
torerik.nyquist@bhss.no