FAF- seminaret 2022

Jente i sit- ski ledsages ned bakken av instruktør. Foto: Christine Stokkebryn
Jente i sit- ski ledsages ned bakken av instruktør. Foto: Christine Stokkebryn

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (FAF) arrangeres årlig, og er et samarbeidsprosjekt mellom Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole. FAF- seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med mennesker med nedsatt funksjonsevne. FAF- seminaret 2022 legges til Beitostølen som en oppstart til det internasjonale symposiet CAPA 2022.

 

Programmet er lagt opp på følgende måte:

Mandag 12. september 2022:

FAF- seminar med innhold primært på norsk og noe mer praktisk rettet enn de påfølgende dager.

 

Tirsdag 13. september: 

Dette er oppstartsdagen på det internasjonale symposiet CAPA 2022, men også dag to, siste dag, av FAF- seminaret. Dette blir en dag hvor alt foregår på engelsk. Det vil veksle mellom foredrag fra inviterte Keynote speakers og parallellsesjoner med korte innlegg fra deltagerne etter innsending av Abstracts og en utvelgelses prosess. En mer teoretisk og forskningsrettet dag.

 

Her finner du mer informasjon om programmet for FAF seminaret og CAPA 2022.