FAF- seminaret 2022

Foto: Christine Stokkebryn
Foto: Christine Stokkebryn

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" (FAF) arrangeres årlig, og er et samarbeidsprosjekt mellom Beitostølen Helsesportsenter og Norges Idrettshøgskole. FAF seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne. FAF seminaret 2022 legges til Beitostølen som en oppstart til det internasjonale symposiet CAPA 2022.

 

Programmet er lagt opp på følgende måte:

Mandag 23. mai 2022:

FAF seminar, med innhold primært på norsk og noe mer praktisk rettet enn de påfølgende dager.

 

Tirsdag 24. mai: 

Dette er oppstartsdagen på det internasjonale symposiet CAPA 2022, men også dag to, siste dag, av FAF seminaret. Dette blir en dag hvor alt foregår på engelsk, det vil veksle mellom foredrag fra inviterte Keynote speakers og parallell sesjoner med korte innlegg fra deltagerne etter innsending av Abstracts og en utvelgelses prosess. En mer teoretisk og forskningsrettet dag.

 

Her finner du mer informasjon om programmet for FAF seminaret og CAPA 2022.

Her finner du mer informasjon om ulike påmeldingsalternativer og priser.

Invitasjon til å holde innlegg på FAF seminaret mandag 23.5. - 2022

Mandag 23. mai 2022 legger vi opp til en fin blanding av inviterte foredragsholdere og parallellsesjoner. Vi vil med dette invitere til å holde innlegg under en parallellsesjon. Tema bør kunne knyttes til; pedagogiske virksomheter, idrett, re-/habilitering eller mental helse. Siden fokus for konferansen er deltakelse, ser vi gjerne at dette er et tema som omhandles, men det er ikke et «must»

Innlegget kan være på maksimalt 12 min + at det vil bli satt av 2-3 min til spørsmål og avrunding.

Vi legger opp til to paralleller med 8 innlegg i hver. Seminarets «scientific committee» vil gjøre en utvelgelse. De som ikke vil få antatt sitt innlegg vil kunne få tilbud om å stille med poster.

Send mail til torerik.nyquist@bhss.no med navn, tema, tittel og en beskrivelse av hva du ønsker å formidle (Maks 300 ord).

Dere får sjansen til å formidle også i 2022, nærmere info om innsendelsesfrist vil komme!