Beitostølen Helsesportsenter

Beitostølen Helsesportsenter sett fra lufta en vårdag. Foto: Nicolay Flaaten
Beitostølen Helsesportsenter sett fra lufta en vårdag. Foto: Nicolay Flaaten

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er en re-/habiliteringsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten som har avtaler med Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Midt. Senteret gir re-/habiliteringstilbud til barn, ungdom og voksne med ulike diagnoser, funksjonsnedsettelser og funksjonsnivå. Aktivitet og deltakelse med fokus på muligheter fremfor begrensninger vil alltid være en viktig ledesnor for virksomheten. BHSS kombinerer bruk av tilpasset fysisk aktivitet med medisinsk, pedagogisk og sosialfaglig veiledning og oppfølging.

Senteret har helt fra starten, i 1970, vektlagt dokumentasjon av sin virksomhet som grunnlag for faglig utvikling og kvalitetsforbedring. Fagfeltet fysisk aktivitet og funksjonshemming ble «født» på BHSS og vokser seg stadig større og sterkere, både nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktpersoner

Reidun Jahnsen
Reidun Jahnsen
reijah@ous-hf.no
Tor Erik Nyquist
Tor Erik Nyquist
torerik.nyquist@bhss.no

Beitostølen Helsesportsenter

Sentervegen 4,

2953 Beitostølen

Tlf.: + 47 61 34 08 00

E- post: post@bhss.no

Hjemmeside: www.bhss.no