Vi har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid. I tillegg ønsker vi å vise frem aktivitetene på Beitostølen Helsesportsenter samt norsk høyfjellsnatur og kultur. 

Har du spørsmål; send en mail til torerik.nyquist@bhss.no

Velkommen til Beitostølen i september 2022.

 

Om Symposiet 

I løpet av de siste tiårene har internasjonalt klinisk og vitenskapelig arbeid økt forståelsen av fenomenet  deltakelse. I 2021 ble en spesialutgave med forskning på deltakelse publisert i tidsskriftet Disability & Rehabilitation, som inkluderer resultater fra en hel rekke internasjonale forskningsgrupper. Vi ønsker nå å dele og diskutere perspektivene og erfaringene fra dette arbeidet, og deres betydning for praksis og fremtidig forskning, både på individ- og samfunnsnivå.

Vårt spørsmål til dere som jobber med forskning og praksis for å fremme optimal deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelse, er hvordan vi kan endre fokuset fra å "fange magien" til å "dele den oppdagede magien med alle"....

Symposiets temaer tar sikte på å utfordre vår tenkning og styrke vår felles innsats for å optimalisere deltakelse for alle:

  • Intervensjoner for å fremme deltakelse
  • Deltakelse i livsløpsperspektiv
  • Likeverdig tilgang til muligheter for deltakelse
  • Tilnærminger på individ- og systemnivå

CAPA 2022- symposiet vil samle og engasjere helsepersonell, pedagoger, forskere, mennesker som har levd erfaring med funksjonsnedsettelse, og andre interessenter. Målet er å identifisere de viktigste forskningsspørsmålene som må besvares for å generere kunnskapsbasert praksis om betydningen av å delta for å opprettholde eller fremme helse og velvære, og øke kvaliteten i helse-, sosial-, og velferdstjenestene.

Symposiet vil ha form av et tverrfaglig vitenskapelig samarbeidsarrangement. Med inspirasjon og veiledning fra foredragsholdere vil deltakerne få muligheter til å utveksle kunnskap, erfaringer og perspektiver om hvordan evidens utvikles og brukes til å måle, utvikle og gjennomføre intervensjoner for å fremme optimal deltakelse. Vi er opptatt av å utforske både individuelle livsløpsperspektiver og tilnærminger på systemnivå.

Forventede resultater fra CAPA 2022 inkluderer identifisering av prioriterte forskningsspørsmål og agendaer som kan føre til nye forskningsprosjekter knyttet til evidensbasert implementering av tilnærminger som fremmer optimal deltakelse. Symposiet vil også skape muligheter for å bygge et bredt internasjonalt nettverkssamarbeid.

Velkommen!

På vegne av Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) er jeg stolt over å kunne ønske velkommen til BHSS og CAPA 2022. Symposiet er en viktig del av markeringen av BHSS' 50- års jubileum og skal bekrefte vår internasjonale posisjon innenfor re-/habiliteringsfeltet. Jeg håper å se deg på symposiet, - sammen med noen utmerkede foredragsholdere og i fantastiske omgivelser.

Astrid Nyquist

Astrid Nyquist
Director BHC

Foredragsholdere

Location No