Informasjon CAPA 2020 - CAPA 2022

Våre deltageres helse og sikkerhet er definitivt noe vi har stort fokus på, så i en tid med stor usikkerhet knyttet til Covid-19 viruset og videre utvikling, både nasjonalt og internasjonalt, har ledelsen ved Beitostølen Helsesportsenter og organisasjonskomiteen til CAPA 2020 symposiet gjort følgende vedtak:

CAPA 2020 først utsatt til 2021 utsettes en gang til, og blir dermed CAPA 2022

De nye datoene for symposiet blir;

(Mandag 23. mai: Nasjonal konferanse dag – FAF seminar

Tirsdag 24. mai til Torsdag 26. mai; Internasjonalt symposium, CAPA 2022)

(CAPA 2022 symposiet arrangeres i uken etter EACD konferansen i Barcelona 18. – 21. mai 2022.)

Vi har et sterkt ønske om å samle fagpersoner fra ulike miljøer og fra alle kanter av verden til diskusjoner, erfaringsutveksling og samarbeid. I tillegg ønsker vi å vise frem aktivitetene på Beitostølen Helsesportsenter samt norsk høyfjellsnatur- og kultur. Det virker usannsynelig at dette vil kunne la seg gjennomføre allerede første uken av juni 2021, så derfor velger vi allerede nå og utsette symposiet til siste uken av mai 2022.

Ny web adresse til CAPA 2022 blir; www.capa2022.com

Har du spørsmål; send en mail til torerik.nyquist@bhss.no

Ta godt vare på hverandre i disse tider, og hjertelig velkommen til Beitostølen i mai 2022.

 

Beitostølen 2.11.2020

Tor Erik Heyerdahl Nyquist

 

Om Symposiet 

Gjennom de to siste tiårene har internasjonale kliniske og vitenskapelige studier økt vår forståelse for betydningen av deltagelse, utviklet et utvalg av relevante instrumenter for å måle deltagelse, og utformet metoder for intervensjon som fremmer deltagelse for mennesker med funksjonsnedsettelse. Symposiet CAPA 2020 “Capturing the magic – participation for all“ vil formidle status for evidensbasert kunnskap innenfor fagfeltet rehabilitering og funksjonshemming, samt belyse kliniske fordeler og muligheter. Siden symposiet er en del av 50- års feiringen til Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), som benytter "Tilpasset Fysisk Aktivitet" (TFA) som hovedvirkemiddel for å oppnå økt aktivitet og deltagelse blant mennesker med funksjonsnedsettelse, vil magien i gruppebasert TFA være hovedfokus i symposiet. 

Ved å samle ni Keynote Speakers, som alle er ledende forskere innenfor fagfeltet, sammen med kommende og andre etablerte forskere og praktikere, vil symposiet skape et forum for diskusjon omkring vitenskapelig utvikling og kliniske forbedringer innenfor feltet rehabilitering for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det vil i tillegg settes av tid for å besøke og oppleve rehabiliterings- aktivitetene ved Beitostølen Helsesportsenter.

 

Målsetninger for symposiet

Deltakerne på symposiet vil ha mulighet til å utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til å fremme optimal deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse.
Kjernetemaer for symposiet vil være følgende:
  • Hva er deltakelse? Hvordan kan det måles? Hvordan kan det påvirkes?
  • Deltakelsesforløp
    - Problemstilliger knyttet til livsfaseoverganger
    - Faktorer som påvirker deltakelse på lengre sikt
    - Levde erfaringer med deltakelse
  • Organisering av helsetjenester som støtter deltakelse i rehabiliteringsfeltet for personer med funksjonsnedsettelse

Velkommen!

På vegne av Beitostølen Helsesportsenter (BHSS), er jeg stolt over å kunne ønske velkommen til BHSS og CAPA 2020. Symposiet er en viktig del av markeringen av BHSS sitt 50- års jubileum i 2020, og skal bekrefte vår internasjonale posisjon innenfor re-/habiliteringsfeltet. Jeg håper å se deg på symposiet, - sammen med noen utmerkede foredragsholdere og i fantastiske omgivelser.

Astrid Nyquist

Astrid Nyquist
Director BHC

Foredragsholdere

Location No